fbpx

Kontakt

Prijímam objednávky na nasledujúcich kontaktoch: Tel. č. 0949 215 459 alebo cez facebook Veronika Surmiková (Pedikúra Talia)

 

Ako sa k nám dostanete?

Adresa: Hlavná 62, 080 01 Prešov

 

Veronika Surmiková

Šrobárova 7, 080 01 Prešov

prevádzka: Hlavná 62, 080 01 Prešov

IČO: 51138298

Okresný úrad Prešov, číslo živnostenského registra: 750-49397

Kontakt

Prijímam objednávky na tel. č. 0949 215 459

Adresa: Hlavná 62, 080 01 Prešov

Náhradné plnenie

Náhradné plnenie znamená možnosť zadať zákazku chránenej dielni, využiť jej služby, prípadne odoberať od chránenej dielne tovar a podporiť zamestnávanie ľudí so zdravotným znevýhodnením inou formou. Viac informácií...