Kontakt

Prijímam objednávky na tel. č. 0949 215 459

Adresa: Hlavná 62, 080 01 Prešov

 

Zapísaná na Okresnom úrade Prešov
Číslo živnostenského registra: 750-49397

Obchodné meno
Veronika Surmiková
IČO
51138298
Miesto podnikania
08001 Prešov, Šrobárova 6564/7

Prevádzkarne
08001 Prešov, Hlavná 62